{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a0=1a^0=1

En potens med exponenten 00 är alltid lika med 11, t.ex. 60=1. 6^0=1. Basen kan vara vad som helst förutom 00, eftersom 000^0 är odefinierat.