a0=1a^0=1

En potens med exponenten 00 är alltid lika med 11, t.ex. 60=1. 6^0=1. Basen kan vara vad som helst förutom 00, eftersom 000^0 är odefinierat.