a1=aa^1=a

Ett tal upphöjt till 1 är lika med sig självt. Exempelvis är 71=7. 7^1=7.