{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Tal som kvadratrot multiplicerat med sig självt

Talet aa kan skrivas om som produkten av a\sqrt a och a\sqrt a, eftersom kvadratroten ur aa är det tal som multiplicerat med sig själv blir aa: 9=33=99. 9=3 \cdot 3=\sqrt{9}\cdot \sqrt{9}. Detta gäller inte för negativa aa, eftersom rotuttrycken då blir odefinierade.