{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Kvadratrot multiplicerat med sig självt

Kvadratroten ur aa är det tal man ska multiplicera med sig själv för att få a. Multipliceras en kvadratrot med sig själv får man därför talet under rottecknet: 99=33=9. \sqrt 9 \cdot \sqrt 9 = 3 \cdot 3 = 9. Regeln gäller inte för negativa aa, eftersom rotuttrycken då blir odefinierade.