aaaa=a4a \cdot a \cdot a\cdot a=a^4

Ett tal multiplicerat med sig självt fyra gånger kan skrivas som talet upphöjt till 44.