{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a2=aaa^2=a\cdot a

Ett tal i kvadrat, alltså upphöjt till 2, kan skrivas som talet multiplicerat med sig självt. Exempelvis är 52=55. 5^2=5\cdot 5.