a3=aaaa^3=a \cdot a\cdot a

Ett tal i kubik, alltså upphöjt till 3, kan skrivas som talet multiplicerat med sig självt tre gånger. Exempelvis är 53=555. 5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5.