{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a3=aaaa^3=a \cdot a\cdot a

Ett tal i kubik, alltså upphöjt till 3, kan skrivas som talet multiplicerat med sig självt tre gånger. Exempelvis är 53=555. 5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5.