aaa=a3a \cdot a \cdot a=a^3

Ett tal multiplicerat med sig självt tre gånger kan skrivas som talet i kubik, alltså upphöjt till 33. Exempelvis är 222=23. 2\cdot 2\cdot 2 = 2^3.