aa=a2a \cdot a=a^2

Ett tal multiplicerat med sig självt kan skrivas som talet i kvadrat, alltså upphöjt till 2. Exempelvis är 33=32. 3\cdot 3 = 3^2.