{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

aa=a2a \cdot a=a^2

Ett tal multiplicerat med sig självt kan skrivas som talet i kvadrat, alltså upphöjt till 2. Exempelvis är 33=32. 3\cdot 3 = 3^2.