{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Skriv negativt tal som produkt av positivt och negativt tal

Ett negativt tal kan delas upp till en produkt av ett positivt och ett negativt tal. Exempelvis kan talet -15\text{-}15 skrivas som -15=-35=3(-5). \text{-} 15 = \text{-} 3 \cdot 5=3\cdot (\text{-} 5). Det spelar ingen roll vilken faktor som är positiv och vilken som är negativ. Vi hade lika gärna kunnat skriva -15=(-3)5\text{-} 15 = (\text{-} 3)\cdot 5 som alltså är ekvivalent.