Multiplikation av positivt och negativt tal

När tal med olika tecken multipliceras blir produkten negativ, t.ex. 3(-5)=-35, 3(\text{-}5)=\text{-} 3\cdot 5, vilket blir -15.\text{-} 15.