{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Multiplikation av positivt och negativt tal

När tal med olika tecken multipliceras blir produkten negativ, t.ex. 3(-5)=-35, 3(\text{-}5)=\text{-} 3\cdot 5, vilket blir -15.\text{-} 15.