{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Skriv subtraktion som plus ett negativt tal

Att subtrahera ett tal kan också uttryckas som addition av den negativa motsvarigheten av talet, eftersom två olika tecken på rad ger minus. 42=4+(-2). 4-2 = 4+(\text{-}2).