Addition av positivt och negativt tal

Att addera ett negativ tal är detsamma som att subtrahera talet, eftersom vi då får två olika tecken på rad vilket ger minus. 4+(-2)=42. 4+(\text{-}2)=4-2.