{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Addition av positivt och negativt tal

Att addera ett negativ tal är detsamma som att subtrahera talet, eftersom vi då får två olika tecken på rad vilket ger minus. 4+(-2)=42. 4+(\text{-}2)=4-2.