{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

(±a)2=a2(\pm a)^2= a^2

±3\pm 3 beskriver två olika tal samtidigt: både 3 och -3.\text{-} 3. Oavsett vilket av talen vi tar i kvadrat kommer vi att få den positiva produkten 323^2, eftersom

Oavsett vilket tecken man börjar med får man alltså 32=93^2=9 i slutet, eftersom "minus gånger minus blir plus".