a a \, =a1000 =\dfrac{a}{1000}

Promille är tusendelar vilket betyder att exempelvis