{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Kvoten av potenser med samma bas

Om två potenser med samma bas divideras kan man skriva om det till en potens genom att subtrahera exponenterna, t.ex. 8783=873. \dfrac{8^7}{8^3}=8^{7-3}.