{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Bråk med potens i nämnaren

Om en potens står i nämnaren på ett bråk med täljaren 1, kan det skrivas om som en potens med negativ exponent. Det kan man motivera genom att använda om man delar två potenser med samma bas kan man subtrahera exponenterna, t.ex. 135=3035=305=3-5. \dfrac{1}{3^5}=\dfrac{3^0}{3^5}=3^{0-5}=3^{\text{-}5}.