1a=a-1\dfrac{1}{a}=a^{\text{-}1}

Ett bråk med täljaren 1 kan skrivas om som en potens genom att flytta upp nämnaren. Då får den exponenten -1\text{-}1. Man kan visa det genom att använda att en potens som flyttas upp från nämnaren byter tecken på exponenten, t.ex. 16=161=6-1. \dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{6^1}=6^{\text{-}1}.