{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exponenten -1

En potens med en negativ exponent kan skrivas om som ett bråk där exponenten byter tecken och potensen hamnar i nämnaren. Om exponenten är -1\text{-}1 blir nämnaren potensens bas, t.ex. 4-1=141=14. 4^{\text{-}1}=\dfrac{1}{4^1}=\dfrac{1}{4}.