Potens med negativ exponent

En potens med en negativ exponent kan skrivas om som ett bråk med täljaren 1. Potensen placeras i nämnaren och exponenten byter tecken, t.ex. 5-3=153. 5^{\text{-}3}=\dfrac{1}{5^3}.