1acb=abc\dfrac{1}{a^{c-b}}=a^{b-c}

Ett bråk med en potens på formen acba^{c-b} i nämnaren kan skrivas om till potensen abca^{b-c}. 1285=2-(85)=258 \dfrac{1}{2^{8-5}}=2^{\text{-}(8-5)}=2^{5-8} Detta är en konsekvens av potenslagen för potenser med negativa exponenter.