Multiplicera in basen i en potens

När man multiplicerar en potens med basen ökar exponenten med 1. Man kan visa det genom att använda att ett tal kan upphöjas till 1 utan att ändra dess värde: 445=4145=41+5. 4\cdot4^5=4^1\cdot4^5=4^{1+5}.