{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Multiplikation av potenser

När man multiplicerar två potenser med samma bas kan de skrivas som en enda potens genom att addera exponenterna. Exempelvis blir 3235=32+5.3^2\cdot 3^5=3^{2+5}.