{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

acbc=(ab)ca^c b^c=(ab)^c

Om två potenser med samma exponent multipliceras kan man skriva om uttrycket till en enda potens. 34x4=(3x)4. 3^4x^4=(3x)^4.