(ab)c=acbc(ab)^c=a^c b^c

När basen i en potens är en produkt kan uttrycket skrivas om genom att sätta exponenten på båda faktorerna i basen, t.ex. (xy)2=x2y2. (xy)^2=x^2 y^2.