(ab)c=acbc(a\cdot b)^c=a^c\cdot b^c

När basen i en potens är en produkt kan uttrycket skrivas om genom att sätta exponenten på båda faktorerna i basen, t.ex. (68)2=6282. (6\cdot 8)^2=6^2\cdot 8^2.