abc=ab-c\dfrac{a}{b^c}=ab^{\text{-} c}

Det här är en kombination av två räkneregler. Först flyttas täljaren ned framför bråket och sedan skrivs bråket om genom att exponenten byter tecken, t.ex. 593=5193=59-3. \dfrac{5}{9^3}=5\cdot\dfrac{1}{9^3}=5\cdot9^{\text{-} 3}.