{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

ab-1=abab^{\text{-} 1}=\dfrac{a}{b}

Det här är flera steg i ett. Först skrivs potensen om som ett bråk och sedan använder man potenslagar och bråkregler, som i exemplet: 53-1=5131=531=53. 5\cdot3^{\text{-} 1}=5\cdot\dfrac{1}{3^1}=\dfrac{5}{3^1}=\dfrac{5}{3}.