ab-c=abcab^{\text{-} c}=\dfrac{a}{b^c}

Det här är en kombination av två räkneregler. Genom att byta tecken på exponenten kan man bilda ett bråk, och faktorn framför kan sedan flyttas upp i täljaren, t.ex. 38-5=3185=385. 3\cdot 8^{\text{-}5}=3\cdot\dfrac{1}{8^5}=\dfrac{3}{8^5}.