Omvandla procent till hundradel

Procent betyder hundradel, vilket innebär att 1%1\,\% kan skrivas som 1100\frac{1}{100}. Exempelvis kan man skriva 78 procent som 78%=78100. 78\, \%=\dfrac{78}{100}.