{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Omvandla hundradel till procent

Procent betyder hundradel, vilket innebär att 1100\frac{1}{100} kan skrivas som 1%.1\,\%. Exempelvis kan vi skriva 78 hundradelar som 78100=78%. \dfrac{78}{100}= 78 \, \%.