(-1)(-1)=1(\text{-}1)\cdot(\text{-}1)=1

Produkten av två negativa ettor är lika med 1.1. Multipliceras två negativa tal blir ju produkten positiv och produkten av två ettor är alltid 1.1.