{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

1=(-1)(-1)1=(\text{-}1)\cdot(\text{-}1)

Talet 11 kan skrivas som en produkt av faktorerna -1\text{-} 1 och -1.\text{-}1. Multipliceras två negativa tal blir ju produkten positiv och produkten av två ettor är alltid ett.