1=(-1)(-1)1=(\text{-}1)\cdot(\text{-}1)

Talet 11 kan skrivas som en produkt av faktorerna -1\text{-} 1 och -1.\text{-}1. Multipliceras två negativa tal blir ju produkten positiv och produkten av två ettor är alltid ett.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}