{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Omarrangera termer

Termer kan byta plats utan att summans värde förändras. Tecknen framför måste dock också flyttas med: -12+4421. \text{-} 1 - 2+4 \quad \Leftrightarrow \quad 4 - 2 - 1.