{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Omarrangera olikhet

I en olikhet kan vänster- och högerled byta plats, men då måste man vända på olikhetstecknet för att den ska stämma. 18<xx>18 18 \lt x \quad \Leftrightarrow \quad x \gt 18