Omarrangera faktorer

Faktorer kan byta plats utan att produktens värde förändras.

Gif of.gif

Detta kallas för den kommutativa lagen.