Omarrangera ekvation

I en ekvation kan vänster- och högerled byta plats. Det spelar alltså ingen roll i vilket led man placerar uttrycken i en ekvation. 18=xx=18 18=x \quad \Leftrightarrow \quad x=18