(-a)b=-ab(\text{-} a)b=\text{-} ab

Produkten av en negativ och en positiv faktor blir negativ, t.ex. (-5)3=-53=-15. (\text{-} 5)\cdot 3=\text{-} 5\cdot 3=\text{-} 15.