a=-(-a)a=\text{-}(\text{-} a)

Två minustecken tar ut varandra. Därför kan man sätta två minustecken framför en term utan att ändra dess värde, t.ex. 3=-(-3). 3=\text{-}(\text{-} 3).