{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a=-(-a)a=\text{-}(\text{-} a)

Två minustecken tar ut varandra. Därför kan man sätta två minustecken framför en term utan att ändra dess värde, t.ex. 3=-(-3). 3=\text{-}(\text{-} 3).