ab=(-a)(-b)ab=(\text{-} a)\cdot(\text{-} b)

Om två negativa tal multipliceras blir produkten positiv. Denna regel kan vi även använda baklänges och skriva om en positiv produkt som en multiplikation av två negativa faktorer: 42=(-4)(-2). 4\cdot 2=(\text{-} 4)\cdot (\text{-} 2).