ab=-a(-b)ab=\text{-} a\cdot(\text{-} b)

Om två negativa tal multipliceras blir produkten positiv. Denna regel kan vi även använda baklänges och skriva om en positiv produkt som en multiplikation av två negativa faktorer: 42=-4(-2). 4\cdot 2=\text{-} 4\cdot (\text{-} 2).