Produkten av två negativa tal

Om två negativa tal multipliceras blir produkten positiv. Man kan alltså plocka bort minustecknen i faktorerna utan att värdet förändras, t.ex: (-4)(-2)=42. (\text{-} 4)\cdot (\text{-} 2)=4\cdot 2.