{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

-(-a)=a\text{-}(\text{-} a) = a

Om det står ett minustecken framför en negativ term tar minustecknen ut varandra t.ex. -(-5)=5. \text{-} (\text{-} 5)=5.