${\color{#8C8C8C}{\text{Udda $n$: }}} (-a)^n = -a^n$

Sätter man en udda exponent på ett negativt tal blir potensen negativ. Vi kan därför plocka bort parentesen. Exempelvis betyder (3)5(-3)^5 att 3-3 multipliceras fem gånger. Två minustecken tar ut varandra, så minustecknen tar ut varandra parvis.

(3)5(-3)^5
Dela upp i faktorer
(3)(3)(3)(3)(3)(-3)(-3)(-3)(-3)(-3)
3333(3)3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot(-3)
33333-3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3
35-3^5