{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

--ab=ab\text{-} \dfrac{\text{-} a}{b}=\dfrac{a}{b}

När det står ett minustecken framför ett bråk och ett minustecken i nämnaren tar dessa ut varandra och ger en positiv kvot. T.ex. gäller --34=34. \text{-} \dfrac{\text{-} 3}{4}=\dfrac 3 4.