-a-b=ab\text{-} \dfrac{a}{\text{-} b}=\dfrac{a}{b}

När det står ett minustecken framför ett bråk och ett minustecken i nämnaren tar dessa ut varandra och ger en positiv kvot. T.ex. gäller -5-6=56. \text{-} \dfrac{5}{\text{-} 6}=\dfrac 5 6.