{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

${\color{#8C8C8C}{\text{Jämna $n$: }}} (-a)^n = a^n $

Sätter man en jämn exponent på ett negativt tal blir potensen positiv. Vi kan därför plocka bort både minustecknet och parentesen: (6)4=64. (-6)^4=6^4.