(a)2=a2(-a)^2=a^2

Ett negativt tal som multipliceras med sig självt blir positivt eftersom minustecknen tar ut varandra. Om man plockar bort minustecknet får man alltså samma sak. T.ex. gäller (3)2=32. (-3)^2=3^2.