Multiplicera in minustecken i differens

Om det står ett minustecken framför en differens, kan man skriva om uttrycket genom att plocka bort parentesen, byta tecken på termerna och omarrangera, t.ex. -(9x)=-9+x=x9. \text{-}(9-x)=\text{-} 9+x=x-9.