{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Använd nollproduktmetoden

För att lösa en ekvation där en produkt är lika med 00 kan man använda nollproduktmetoden. Den bygger på principen att om en produkt är lika med 00 måste minst en av faktorerna vara 0.0. Exempelvis kan ekvationen x(x+3)(x2)=0\begin{aligned} x(x+3)(x-2)=0 \end{aligned} delas upp i tre nya ekvationer där faktorerna är lika med 0.0. Lösningarna till dem löser också ursprungsekvationen.